Saturday, May 7, 2011

Geografi Alam Sekitar Manusia

NOTA - TRANSFORMASI DESA

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR
i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL
ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian
iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll
iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll
v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah

2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA
i. sebagai pusat pentadbiran daerah
ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa
i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit
ii. membekalkan perkhidmatan ssosial

3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG
i. pendapatn perkapita penduduk
ii . kadar pengangguran mengikut kawasan
i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi
ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial
iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti

4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA
i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii.
ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia
i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum
ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin

4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN
i. faktor fizikal- bentuk muka bumi
ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang
i. kesan penjajahan
ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan
iii. kadar perindustrian yang berbeza
iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi
v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk
vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan

5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH
i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat
ii. program pembangunan pertanian bersepadu
iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa
iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus
v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa
vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn, rekreasi dll


6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972
ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972
iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah
iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar
v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor


7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR

i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah
ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi
iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec
iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing
v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum
vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

No comments:

Post a Comment