Tuesday, February 22, 2011

Sistem Bumi

Bumi berbentuk sfera, keluasan Bumi adalah kira-kira 510 jutakilometer persegi. Daripada keluasan tersebut 70% daripadanya terdiri daripada air manakala 30% sahaja terdiri daripada daratan. Terdapat 4 komponen penting yang membentuk sistem Bumi iaitu komponen atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera.

No comments:

Post a Comment